naše škola

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
základní škola
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
zaměstnanci
projekty
školská rada
naše práce
fotogalerie
napište nám
autor stránek

akce MŠ

akce ZŠ

Kytarový koncert

Ukončení plavecké výuky

Školou zněly africké bubny

Pětka v triku

Malé zpívání v kapli

Zpívání u vánočního stromu

Mikulášská nadílka

Výlet Šestajovice

Příprava na vánoční zpívání 2019

Občánci 2019

Recitační soutěž: Podzimní koruna 2019

28. 6. 2019 Školní rok končí

Ekohrátky ve školní družině

Škola v přírodě - Janov nad Nisou 2019

Beseda o včelách

Škola v pohybu

Cvičení s prvky jógy

Ve třídě druháčků II

Zápis do školy 2019

Druháci na HV

Bubnování 2019

Karnevalové veselí

Jak jde prvňáčkům učení

Ve třídě druháčků I

Do ZŠ čert a Mikuláš přišli až 6. 12.

Podzimní koruna
2. ročník

Vítání občánků
4. 11. 2018 

Podzimáček 2018

První školní den
 

školská rada

 
Školská rada

• Při Základní škole a Mateřské škole Radim pracuje její školská rada.
• Funkční období členů školské rady je tři roky.
• Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda. 
• Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.
• Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených daným právním předpisem.

Školská rada je tříčlenná a její složení je následující:
Za zřizovatele: paní IRENA MRÁZKOVÁ (předsedkyně školské rady)
Za zákonné zástupce: paní Ing.MARTINA RŮŽIČKOVÁ (místopředsedkyně školské rady)
Za pedagogické pracovníky školy: paní IVANA ČÁSLAVOVÁ (zapisovatelka školské rady)

Současné složení školské rady bylo zvoleno 16.4.2015.