naše škola

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
základní škola
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
zaměstnanci
projekty
školská rada
naše práce
fotogalerie
napište nám
autor stránek

akce MŠ

akce ZŠ

Kytarový koncert

Ukončení plavecké výuky

Školou zněly africké bubny

Pětka v triku

Malé zpívání v kapli

Zpívání u vánočního stromu

Mikulášská nadílka

Výlet Šestajovice

Příprava na vánoční zpívání 2019

Občánci 2019

Recitační soutěž: Podzimní koruna 2019

28. 6. 2019 Školní rok končí

Ekohrátky ve školní družině

Škola v přírodě - Janov nad Nisou 2019

Beseda o včelách

Škola v pohybu

Cvičení s prvky jógy

Ve třídě druháčků II

Zápis do školy 2019

Druháci na HV

Bubnování 2019

Karnevalové veselí

Jak jde prvňáčkům učení

Ve třídě druháčků I

Do ZŠ čert a Mikuláš přišli až 6. 12.

Podzimní koruna
2. ročník

Vítání občánků
4. 11. 2018 

Podzimáček 2018

První školní den
 

naše škola

 
Vznik školy je datován před rok 1800.
V současné době má ZŠ 4 třídy, které navštěvuje celkem 77 žáků pěti ročníků. Výuka výtvarné výchovy, hudební výchovy, praktických činností a tělesné výchovy je spojena u 1. a 2. ročníku. V každém z těchto ročníků se vzdělává 12 žáků. Žáci ostatních ročníků se vzdělávají ve všech vyučovacích předmětech samostatně.
V budově ZŠ je moderní počítačová učebna, herna školní družiny, knihovna. Třídy jsou vybaveny třemi interaktivními tabulemi, novým, moderním nábytkem, keramickými tabulemi. K výuce jsou používány nové, názorné pomůcky ke vzdělávání.
Ve třídách je přibližně 20 žáků, což umožňuje pedagogům individuálně se věnovat žákům. Ve dvou třídách pracují asistentky pedagoga.
Integrovaným žákům se věnuje výchovná poradkyně Mgr. Petra Jirková - speciální pedagog - etoped, Mgr. et Mgr. Gabriela Žuchadarová - speciální pedagog, Mgr. Monika Baštová - školní metodik prevence a Bc. Romana Menšíková - speciální pedagog. Pro integrované žáky jsou dvakrát týdně organizovány hodiny speciálních nácviků, všichni tito žáci jsou vzděláváni podle individuálních plánů.
Ve škole pracuje metodička primární prevence Mgr. Monika Baštová.
Škola organizuje činnost zájmových kroužků dle zájmu žáků a možností pedagogického sboru. Bývá to zpravidla kroužek sportovních her, pohybově dramatický kroužek, kroužek anglického jazyka a výtvarný kroužek. 
Činnost základní školy přímo navazuje na práci mateřské školy (která je součástí subjektu) a je zaměřena na prožitkovou, osobnostně sociální výchovu a na vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro děti na 1.stupni, na přípravu žáků na přestup do okolních, plně organizovaných základních škol nebo na víceletá gymnázia. Vzdělávání v menším kolektivu je přínosné pro všechny žáky školy. Ve třídách s nižším počtem žáků lze lépe uskutečňovat individuální přístup k dětem, věnovat jim více času a pozornosti.