naše škola

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
základní škola
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
zaměstnanci
projekty
školská rada
naše práce
fotogalerie
napište nám
autor stránek

akce MŠ

akce ZŠ

Kytarový koncert

Ukončení plavecké výuky

Školou zněly africké bubny

Pětka v triku

Malé zpívání v kapli

Zpívání u vánočního stromu

Mikulášská nadílka

Výlet Šestajovice

Příprava na vánoční zpívání 2019

Občánci 2019

Recitační soutěž: Podzimní koruna 2019

28. 6. 2019 Školní rok končí

Ekohrátky ve školní družině

Škola v přírodě - Janov nad Nisou 2019

Beseda o včelách

Škola v pohybu

Cvičení s prvky jógy

Ve třídě druháčků II

Zápis do školy 2019

Druháci na HV

Bubnování 2019

Karnevalové veselí

Jak jde prvňáčkům učení

Ve třídě druháčků I

Do ZŠ čert a Mikuláš přišli až 6. 12.

Podzimní koruna
2. ročník

Vítání občánků
4. 11. 2018 

Podzimáček 2018

První školní den
 

projekty

 

Projekt Rorýsí škola
V minulém školním roce se žáci a pedagogové naší školy zapojili do ochrany rorýse obecného, jenž je zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený.
Kolonie rorýsů se uhnízdila pod střechou naší základní školy, a proto jsme se rozhodli vstoupit do Projektu „Rorýsí škola“, který je jedním ze vzdělávacích programů České společnosti ornitologické. Po splnění všech podmínek jsme se stali 45. Rorýsí školou v České republice. 
Žáci v průběhu celého minulého školního roku dobrovolně pozorovali rorýse, zapisovali čas jejich příletů (výsledky se následně zaznamenaly do mezinárodní databáze), vypracovali mnoho tematických pracovních listů, skládali básničky a povídky, poslouchali zvukové nahrávky, zapojovali téma rorýsů do předmětů výtvarné výchovy, praktických činností, přírodovědy, matematiky, českého i anglického jazyka atd. 
Velké poděkování patří právě Vašim dětem, neboť odvedly velký kus chválihodné práce, díky které naše škola získala v září 2017 certifikát „Rorýsí škola“ a pamětní tabulku na budovu ZŠ. Ta prokazuje, že naše škola patří mezi Přátele rorýsů.

Mgr. et Mgr. Gabriela ŽuchadarováVíce foto viz fotogalerie.

DUMy jsou dostupné na vyžádání.

Zprávička z projektu
4. ročník naší školy se zapojil pod vedením paní učitelky Hölzlové do projektu EU a Středočeského kraje „Bezpečně po škole.“ Celý projekt byl zaměřen nejen na bezpečnost dětí v silničním provozu, ale měl především žáky hravou formu přimět ke správnému a zodpovědnému chování na silnicích.
Žáci 4. třídy intenzivně pracovali na projektu od měsíce září a postupně si v pěti blocích, které obsahovaly jednotlivé kapitoly, osvojovali pravidla silničního provozu především jako chodci a cyklisté. Celým projektem je provázeli tři postavičky, Marťas z planety M, chytrý jelen, který dětem vždy rád a dobře poradil a nakonec zlobidlo Jouda, který všem jen škodil. Děti se na každou hodinu velice těšily, a také se ve třídě rozdělily podle postaviček do tří skupin, ve kterých pracují na společných úkolech.
Dne 20. listopadu 2014 žáci zakončili svou tříměsíční práci zkouškou cyklisty na dopravním hřišti v Praze. Za odměnu navštívili i Muzeum Policie ČR. Celá akce byla pro děti velkým zážitkem a moc si celý den užili. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům za jejich obětavou práci na projektu, úsilí a trpělivost při zdolávání jednotlivých kapitol, a také za nebývalý zájem o daný problém. Velký dík patří, společnosti PROMO POINT, s.r.o., i všem autorům projektu, kteří se zasloužili o jeho zrod a především projektové manažerce paní Adéle Konárkové.

Mgr. Pavlína Hölzlová