naše škola

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
základní škola
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
zaměstnanci
projekty
školská rada
naše práce
fotogalerie
napište nám
autor stránek

akce MŠ

akce ZŠ

Kytarový koncert

Ukončení plavecké výuky

Školou zněly africké bubny

Pětka v triku

Malé zpívání v kapli

Zpívání u vánočního stromu

Mikulášská nadílka

Výlet Šestajovice

Příprava na vánoční zpívání 2019

Občánci 2019

Recitační soutěž: Podzimní koruna 2019

28. 6. 2019 Školní rok končí

Ekohrátky ve školní družině

Škola v přírodě - Janov nad Nisou 2019

Beseda o včelách

Škola v pohybu

Cvičení s prvky jógy

Ve třídě druháčků II

Zápis do školy 2019

Druháci na HV

Bubnování 2019

Karnevalové veselí

Jak jde prvňáčkům učení

Ve třídě druháčků I

Do ZŠ čert a Mikuláš přišli až 6. 12.

Podzimní koruna
2. ročník

Vítání občánků
4. 11. 2018 

Podzimáček 2018

První školní den
 

mateřská škola

 
Mateřská škola Radim je součástí Základní školy a mateřské školy Radim, jejíž ředitelkou je Mgr. Petra Jirková, zástupkyní ředitelky školy Ivana Čáslavová. MŠ pracuje podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „Poznáváme svět“ zpracovaného v souladu s RVP pro PV (k nahlédnutí v šatně dětí). MŠ má zpracovaný ŠKOLNÍ ŘÁD (též k nahlédnutí v šatně dětí). 

 

Mateřská škola Radim č.p. 131 je součástí právního subjektu
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADIM, okres Kolín
Školní 9
281 03 Radim u Kolína

telefon
321 793 455

e-mail
ms.radim@centrum.cz


zřizovatel
Obec Radim, okres Kolín,
Radim u Kolína 6
281 03 Radim u Kolína
tel: 321 792 325

ředitelka školy
Mgr. Petra Jirková 

učitelky
Ivana Čáslavová, zástupkyně ředitelky
Evženie Břízová
Jana Petráková
Dana Zámostná


provozní pracovnice
Jana Palasová, uklizečka, pracovnice ŠJ
Andrea Špinková, uklizečka, pedagogická pracovnice pro
nepravidelnou výpomoc

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Radim má dlouholetou tradici. Vznikla v 50. letech minulého století, tehdy byla pod základní školou. V roce 1957 se osamostatnila. Jako samostatné zařízení fungovala až do roku 2002 .V roce 2003 se stala součástí právního subjektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADIM.
Mateřská škola je dvoutřídní a její kapacita činí 56 dětí. Navštěvují ji děti nejen z Radimi, ale z jiných okolních obcí.
V letech 2005-2006 byla provedena kompletní rekonstrukce budovy, kdy z nevyužitých půdních prostor byla vybudována půdní vestavba. Vznikla tak nová herna, třída, ložnice pro děti, sociální zázemí pro děti i učitelky. 
V budově je zavedeno plynové topení, půdní vestavba je vybavena klimatizací.
Celý interiér školy je plně vybaven metodickými pomůckami, hračkami a ostatními doplňky tak, aby odpovídal moderním trendům a splňoval potřebné parametry. 

Rozdělení tříd
1. třída – „Myšky“ – zpravidla 3 – 5 leté děti
2. třída – „Veverky“ – zpravidla 5 – 6 leté děti

Vzdělávání
Výuka probíhá podle RVP pro předškolní vzdělávání, podle kterého byl vypracován Školní vzdělávací program „Poznáváme svět“. V jednotlivých třídách jsou vypracovány třídní vzdělávací programy „Pohádkový rok“ a „Království pod lípou“, které zohledňují věkové zvláštnosti dětí.
Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Vzdělávání probíhá formou hry, prožitkovým a kooperativním učením a praktickými činnostmi.
Do výuky pravidelně zařazujeme kulturní akce, exkurze, nabízíme předplaveckou výuku a kroužek AJ.

Provozní řád – 1. třída

6,30 – 8,30 scházení dětí, spontánní hry a činnosti, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou – individuální, skupinové, společné
8,45 – 8,55 pohybová chvilka
8,55 – 9,20 hygiena, svačina
9,20 – 9,40 spontánní aktivity či řízené činnosti dle zájmu dětí (v menších či větších skupinkách nebo individuálně) 
                 individuální péče o děti
9,40 – 11,40 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,40 – 12,30 hygiena, oběd 
12,30 – 14,00 hygiena, odpočinek (náhradní aktivity pro nespící děti) 
14,00 – 14,30 hygiena, svačina 
14,30 – 16,30 odpolední zájmové aktivity (individuální přístup)

Provozní řád – 2. třída

6,30 – 8,30 scházení dětí, spontánní hry a činnosti, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou – individuální, skupinové, společné
8,30 – 8,45 ranní cvičení
8,45 – 9,05 hygiena, svačina
9,05 – 9,55 didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálně
                 - individuální péče o děti
                 - jazykové chvilky, smyslové hry
9,55 – 11,55 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,55 – 12,30 hygiena, oběd
12,30 – 13,15 hygiena, odpočinek (náhradní aktivity pro nespící děti)
13,00 – 14,15 - náhradní nespací aktivity
                 - pokračování didakticky zacílených činností
                 - individuální péče
14,15 – 14,35 hygiena, svačina
14,35 – 16,30 odpolední zájmové aktivity (individuální přístup)