naše škola

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
základní škola
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
zaměstnanci
projekty
školská rada
naše práce
fotogalerie
napište nám
autor stránek

akce MŠ

akce ZŠ

Kytarový koncert

Ukončení plavecké výuky

Školou zněly africké bubny

Pětka v triku

Malé zpívání v kapli

Zpívání u vánočního stromu

Mikulášská nadílka

Výlet Šestajovice

Příprava na vánoční zpívání 2019

Občánci 2019

Recitační soutěž: Podzimní koruna 2019

28. 6. 2019 Školní rok končí

Ekohrátky ve školní družině

Škola v přírodě - Janov nad Nisou 2019

Beseda o včelách

Škola v pohybu

Cvičení s prvky jógy

Ve třídě druháčků II

Zápis do školy 2019

Druháci na HV

Bubnování 2019

Karnevalové veselí

Jak jde prvňáčkům učení

Ve třídě druháčků I

Do ZŠ čert a Mikuláš přišli až 6. 12.

Podzimní koruna
2. ročník

Vítání občánků
4. 11. 2018 

Podzimáček 2018

První školní den
 

fotogalerie - Škola v přírodě - Janov nad Nisou 2019

 
Ekohrátky ve školní družině

V polovině června proběhla ve školní družině tři projektová odpoledne věnovaná ekologii a třídění odpadu.
Děti si zábavnou formou připomněly, proč je třeba přírodu chránit a jak k tomu může přispět každý jedinec i rodina. Získaly další informace o důvodech sběru, třídění, opětovné přeměny a využití odpadových surovin. Rozšířily si vědomosti o druzích odpadu (také bioodpad, směsný odpad, rozměrný odpad, nápojové kartony, elektroodpad, nebezpečný odpad, kovy, oblečení), o sběrných nádobách, sběrných dvorech, skládkách.
V teoretické části žáci ještě hledali správné cesty recyklace skla, papíru a plastů, řešili kvízy, křížovky a doplňovačky, sdělovali si vlastní zkušenosti s daným tématem, dostali spoustu odpovědí na své dotazy. Následovalo praktické třídění různorodého odpadu. V závěru jsme společně prohlédli a zhodnotili rozdělení materiálu, našli nedostatky, vysvětlili a upřesnili si jeho správné rozmístění. Akce byla úspěšná, děti potěšila i drobná odměna. V podobných aktivitách budeme pokračovat, protože naším cílem je, aby se ochrana přírody a životního prostředí dostala dětem takříkajíc „pod kůži“ a nebraly ji jen jako školní teoretizování a poučování.

Bc. Romana Menšíková, vychovatelka školní družiny